Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za refundaciju  sredstava organizatorima  regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi  u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polovasa ukupnim iznosom od 2.100.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za  2016. godinu („Službeni list APV“, broj  54/2015) aktivnost1003, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije […]

Nastavi

Konkurs za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu,zapošljavanje i ravnopravnost polova,u okviru programske aktivnosti 1002, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, […]

Nastavi