Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2018. godinu Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2017. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi