Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA  OPŠTINOM KANJIŽA (LAPZ –Sopstveni program opštine) Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja […]

Nastavi

Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije

MINISTARSTVO FINANSIJE Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije Cilj je da se poveća zaposlenost putem jačana aktivnosti mladih, ranog sticanja radnog iskustva i preduzetničkih praksi, i aktivacija korisnika socijalne pomoći. Poziv je podeljen na: Lot 1: Zapošljivost mladih- fokusira se na socijalnu inovativnost u zapošljavanju mladih sa naglaskom na međusektorskoj […]

Nastavi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini 1. CILJ I PREDMET KONKURSA: Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo. Predmet konkursa je […]

Nastavi