Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini Predmet Konkursa Član 1. U skladu sa članom 11. Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života […]

Nastavi

Podrška investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVO Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju u 2018. godini Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 2. jula do 17. septembra, zaključno. Detalje možete pogledati na sledećim linkovima: 1. […]

Nastavi

Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018. godini Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 2. […]

Nastavi