Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2019. godini: • Programi EU: • Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“ […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini Predmet Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2019“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za […]

Nastavi

Krediti za pravna lica i preduzetnike

RAZVOJNI FOND VOJVODINE Krediti za pravna lica i preduzetnike Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za razvoj privrede i turizma Konkurs za dugoročne kredite za investicije u […]

Nastavi