Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

Konkursi

protivgradna mreza2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom/bez naslona (Tabele a i b Pravilnika).

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 270.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
A. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 8.000.000,00 dinara odnosno do 800.000,00 dinara po hektaru.

B. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona‒stubova) za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 4.900.000,00 dinara odnosno do 490.000,00 dinara po hektaru.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
• Fizička lica – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine;
• Pravna lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva s teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456‐267, od 10 do 14 časova.

Detaljnije