Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine […]

Nastavi

Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini Cilj konkursa: Realizacije sledećih mera ili programa APZ: 1. Javni radovi 2. Program obuke na zhetv poslodavca – za nezaposlene 3. Program sticanja praktičnih znanja 4. Subvencija za samozapošljavanje 5. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih […]

Nastavi