Krediti za pravna lica i preduzetnike

RAZVOJNI FOND VOJVODINE Krediti za pravna lica i preduzetnike Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za razvoj privrede i turizma Konkurs za dugoročne kredite za investicije u […]

Nastavi

Program internacionalizacije MSP u 2019. godini

RAS Program internacionalizacije MSP u 2019. godini Razvojna agencija Srbije pokreće Program internacionalizacije malih i srednjih preduzeća u 2018. godini, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje izvoznih poslova. Pored osvajanja novih tržišta i povećanja prisustva na postojećim tržištima, cilj ove aktivnosti je brendiranja Srbije kao povoljne investicione i poslovne destinacije, uspostavljanje privednih veza sa […]

Nastavi