Novi siklus Centrifuge kreće 11. marta!

SUPERSTE Centrifuga Centifuga je deo programa Superste.net kojim podržavamo super ideje organizacija i neformalnih grupa. Prijava projekta Novi ciklus Centrifuge za 2019. godinu počinje 11. marta, pratite Superste.net platformu. Pre nego što se upustite u avanturu popunjavanja prijave, bilo bi dobro da obratite pažnju na nekoliko stvari: • Pri ocenjivanju projekata, Superznalci se posebno oslanjaju […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2019. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2019. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2018. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi