Prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Poziv za podnošenje predloga programa odnosno projekta koji se odnose na prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za obezbeđenje pristupačnosti postojećih sportskih objekata osobama sa invaliditetom. Sredstva za finansiranje programa odnosno projekata biće planirana u budžetu Ministarstva za 2020. […]

Nastavi

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019. godini Predmet konkursa jeste dodela sredstava kojima će se organizovanje tradicionalnih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu. Sredstva su namenjena za: […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2019. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2019. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi