Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju direktno učešće građana i građanki i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice do nacionalnog nivoa), uključujući organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila […]

Nastavi

Poziv za podnošenje predloga u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekat

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Poziv za podnošenje predloga godišnjih programa odnosno projekata u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije Prioritet imaju programi odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu. Osnovni cilj […]

Nastavi