Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za […]

Nastavi

Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede za hladnjače i opremu za hladnjače

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede za hladnjače i opremu za hladnjače Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za izgradnju hladnjača i nabavku nove opreme za hladnjače. Bespovratna sredstva se mogu dobiti za : 1. Troškovi izgradnje objekata za čuvanje i […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za izgradnju farmi i nabavku opreme za manipulaciju stajnjakom

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Bespovratna sredstva za izgradnju farmi i nabavku opreme za manipulaciju stajnjakom Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje. Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju objekta […]

Nastavi