Garancije

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Garancije Garancije Fonda se mogu izdavati za obezbeđenje kredita, odnosno za obezbeđivanje drugih poslova podnosilaca zahteva. Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca odobravati i kredit i garanciju, ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao. Naknada za izdavanje garancije-provizija iznosi 2% godišnje od iznosa garancije, a […]

Nastavi

Krediti za privredne subjekte koji posluju u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za privredne subjekte koji posluju u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u […]

Nastavi

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave […]

Nastavi