MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Javni poziv se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2024. godini I. Predmet oglašavanja Javni poziv se raspisuje za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i […]

Nastavi

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske u 2024. godini Konkurs je otvoren do 18.02.2024. Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu u 2024. godini Konkurs je otvoren do 01.12.2024. […]

Nastavi