Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta 1.Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) raspisuje javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju […]

Nastavi

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći ili ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći ili ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kanjiža I Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa prijavljenim boravištem na teritoriji opštine Kanjiža . Pod porodicom u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju […]

Nastavi

POPOS donacije

AMBASADA JAPANA U REPUBLICI SRBIJI POPOS donacije   KO? Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati […]

Nastavi