Poziv za prijavu projektnih ideja lokalnih inicijativa u okviru konkursa – Podrška za mobilizaciju zajednice

EVROPSKA UNIJA Poziv za prijavu projektnih ideja lokalnih inicijativa u okviru konkursa – Podrška za mobilizaciju zajednice Aplikanti mogu biti neformalne inicijative i registrovane organizacije građanskog društva sa teritorije Republike Srbije koji aktivno deluju u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Aplikanti mogu aplicirati sa jednom projektnom idejom koji se odnosi na jednu od navedenih […]

Nastavi

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen privrednim društvima za korišćenje usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije. Razvoj novih proizvoda i usluga je u direktnoj vezi sa procesom inoviranja, a inovacioni vaučeri su način da se kroz direktan finansijski podsticaj omogući transfer znanja i podstakne stvaranje […]

Nastavi