Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2021. godini   CILj KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK Projekti podržani konkursom biće prikazani, u saradnji Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva spoljnih poslova, odnosno diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa potrebama […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANjA Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba […]

Nastavi

Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije I Uvod Bespovratna finansijska sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs). Tekst konkursa objavljuje se u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na zvaničnoj […]

Nastavi