Konkurs 2021 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs 2021 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2021. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini Imajući u vidu proglašenu pandemiju od strane Svetske zdravstvene organizacije, kao posledicu zarazne bolesti COVID 19, izazvanu virusom SARS-KoV-2, kojom je posebno ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene, […]

Nastavi

Konkurs za izbor umetničkih dela za izložbu pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za izbor umetničkih dela za izložbu pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima   CILj KONKURSA U okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima, Savet Evrope usvojio je „Manifest o slobodi izražavanja u umetnosti i […]

Nastavi