Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativne migracije mladih u 2021. godini. Sredstva su obezbeđena […]

Nastavi

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške porodici, populacionoj politici i unapređenju demografske slike u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške porodici, populacionoj politici i unapređenju demografske slike u 2021. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške porodici, populacionoj politici i unapređenju deografske slike […]

Nastavi

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte osnaživanja i socijalne sigurnosti žena i prevenciji porodičnog nasilja u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte osnaživanja i socijalne sigurnosti žena i prevenciji porodičnog nasilja u 2021. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške osnaživanja i socijalne sigurnosti žena i […]

Nastavi