Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu ROK 5.11.2021. Odluka o raspisivanju konkursa Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava Konkurs za dodelu sredstava Obrazac prijave na konkurs Detaljnije

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj 1. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana sa teritorije APV u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, […]

Nastavi

Javni konkurs „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije” za programe u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG Javni konkurs „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije” za programe u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Realizacijom programa treba da budu ostvareni sledeći ciljevi: 1. Rodna ravnopravnost u grupama […]

Nastavi