Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANJA Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj […]

Nastavi

Poljska razvojna pomoć 2023

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE U BEOGRADU Poljska razvojna pomoć 2023 Ambasada Republike Poljske u Beogradu oglašava poziv za slanje predloga projekata koji će biti realizovani u okviru razvojne saradnje (nekadašnji Mali grantovi). Poljska posredstvom razvojne saradnje želi da doprinese izgradnji održivog sveta za sadašnje i buduće generacije. Preduzete aktivnosti poslužiće kao podrška partnerskim zemljama poljske razvojne […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU – Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) u okviru svog delokruga rada, odobrene Programske strukture za 2023. […]

Nastavi