Poziv za dostavljanje strateškog predloga projekata u okviru (INTERREG VI-A) IPA programa Bugarska – Srbija

IPA PROGRAM BUGARSKA – SRBIJA Poziv za dostavljanje strateškog predloga projekata u okviru (INTERREG VI-A) IPA programa Bugarska – Srbija Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 05. april 2023. u 17h Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske (Upravljačko telo) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije (Nacionalno telo), objavljuju 4. januara […]

Nastavi

Konkursi Razvojnog fonda Vojvodine

RAZVOJNI FOND VOJVODINE Pravna lica i preduzetnici Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane […]

Nastavi

Ministarstvo zdravlja – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 4013- Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja. 1. OPŠTI USLOVI U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu […]

Nastavi