Javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa u 2021. godini, a koji su značajni za razvoj kompetencija zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa u 2021. godini, a koji su značajni za razvoj kompetencija zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama 1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja zaposlenih […]

Nastavi

Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“ Pravo učešća na Konkursu Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizator programa i manifestacija, koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA OPŠTINOM KANJIŽA Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao […]

Nastavi