Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine 1. Predmet konkursa Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za četvrti kvartal 2022. godine. Ministarstvo zaštite životne sredine […]

Nastavi

Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2023. godini

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2023. godini Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2023. godini do iznosa 105.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 1. Predmet Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke […]

Nastavi