Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove

EVROPSKA UNIJA Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove Operativni grantovi mogu podržati dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva u zastupanju, praćenju i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja EU, dok građanima daju glas i utiču na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi, praćenju i konkretnim inicijativama […]

Nastavi

SWG poziv kandidatima s područja Zapadnog Balkana za finansiranje aktivnosti i manifestacija (People to People – P2P)

SWG poziv kandidatima s područja Zapadnog Balkana za finansiranje aktivnosti i manifestacija (People to People – P2P) Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) (The Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) poziva sve kvalificirane kandidate u zemljama/teritorijama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija) da se prijave […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije ap vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije ap vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, u razdelu 16, […]

Nastavi