Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE Konkurs u oblasti zaštite životne sredine Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009. godini čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana i strukovne organizacije) Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine. U 2009. godini Ministarstvo životne […]

Nastavi

Konkurs etničkim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE Konkurs etničkim zajednicama Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009. godini. USLOVI KONKURSA • Na konkurs se mogu prijaviti isključivo […]

Nastavi

Konkurs NVO-ima

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs NVO-ima Konkurs za projekte udruženja građana U skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini („Službeni glasnik RS“ broj 17 /09 od 13.03.2009. godine ) Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo konkurs za programe i projekte u oblasti […]

Nastavi