Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE Sektor za medije raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona I Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u državama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji […]

Nastavi

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE Sektor za medije raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja I Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa. Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke […]

Nastavi

Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE Sektor za medije raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom II Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane […]

Nastavi