Sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 16.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i […]

Nastavi

Sufinansiranje programa u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava 1. CILj KONKURSA Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređenju stanja ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji. 2. PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih […]

Nastavi

Sufinansiranje programa za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma

get your ex girlfriend back MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA Konkurs za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji 1. CILj KONKURSA Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređivanju položaja Roma u Republici Srbiji. 2. PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u cilju realizacije Akcionog plana […]

Nastavi