Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2011. godini Opis programa i visina sredstava Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Subvencija za […]

Nastavi

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia” U okviru realizacije projekta „Biomass and Geothermal capacity and barriers assessment in Serbia“, koji finansira Republika Češka,  a implementira Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO),    Ministarstvo životne sredine i prostornog […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom. Prijave korisnika kojima […]

Nastavi