INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER FOR Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the project: „Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river“     =================  * The call for tenders shall be repeated and is forecast for August 2011.

Nastavi

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini. Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini Projektne oblasti koje će se sufinansirati su: 1. unapređenje upravljanja otpadom – nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklabilne industrije: ● kante […]

Nastavi