Finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike u 2011. godini Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini […]

Nastavi

Program zapošljavanja mladih

NSZ I OPŠTINA KANJIŽA Program zapošljavanja mladih Konkurs za dodelu subvencija za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno  ili neodređeno vreme. Za vreme trajanja pripravničkog staža, POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA: Refundaciju zarade za pripravnika u mesečnom iznosu od: I    22.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju od […]

Nastavi

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje – opština Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA  I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini   I OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u […]

Nastavi