Konkurs „Dobrota“

DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE i BCIF Konkurs „Dobrota“ Otvoren novi konkurs programa „Dobrota” Državne lutrije Srbije Državna lutrija Srbije u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, objavljuje četvrti konkurs „Dobrota“, kojim želi da podstakne udruženja građana u Srbiji da prijave svoje projekte koji će biti usmereni na unapređenje međugeneracijske saradnje, druženje i međusobnu podršku starih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2011. godini Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u […]

Nastavi

Sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti “Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP […]

Nastavi