Konkurs – šumarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs – šumarstvo Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 72.333.807,40 dinara za realizaciju sledećih poslova: 1.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica na ukupnoj površini do 100 hektara 2.    Pošumljavanje […]

Nastavi

Stipendije za đake i studente

ROMA EDUCATION FUND Stipendije za đake i studente Stipendije su namenjene romskim učenicim koji završavaju osmi razred i planiraju da upišu srednju školu iz medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti, srednjoškolcima koji se obrazuju na privatnim ili državnim srednjim medicinskim školama, kao i studentima medicine koji studiraju po bolonjskom procesu na visokim školama i […]

Nastavi