Vladavina prava i tranziciona pravda

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Vladavina prava i tranziciona pravda PRAVNI PROGRAM Prioriteti programa su: • Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora); • Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije. REFORMA PRAVOSUĐA Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz […]

Nastavi

Unaprđenje prava žene

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA Unaprđenje prava žene Iznos: Maximalno: 5000 dolara. Krug aplikanata: Ženske organizacije. Brzo dodeljivanje grantova Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. buy […]

Nastavi

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

NEMAČKA SLUŽBA ZA AKADEMSKU RAZMENU Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu Krug aplikanata: Studenti i istraživači. Započeti i/ili osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija Srbije i Nemačke, proširiti akademsku razmenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima iz Srbije. Oblast podrške – letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata, […]

Nastavi