Bespovratna sredstva za izradu planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata  i to: 1.    prostornog plana jedinice lokalne samouprave 2.    generalnog urbanističkog plana 3.    plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave 4.    plana detaljne regulacije radnih zona u […]

Nastavi

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa

USAID Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa (APS) Rok: 3. jun 2013. Datum objavljivanja: 03. April 2013. Datum zatvaranja: 03. Jun 2013. Tip instrumenta finansiranja: grant Iznos koji se dodeljuje: 300.000-500.000 $ Prihvatljivi aplikanti: neprofitne ili volonterske organizacije, “for-profit” privatne kompanije i organizacije, poslovne i trgovinske asocijacije, fondacije, kvalifikovane […]

Nastavi

Krediti i garancije

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti i garancije Fond za razvoj Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na odobravanje kredita, izdavanje garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja. Krediti se odobravaju za podsticanje razvoja privrednih subjekata, i to pravnim subjektima koji su u većinskom […]

Nastavi