Stručna praksa – opština Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE r a s p i s u j u   JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANjIŽA U 2013. GODINI Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem […]

Nastavi