Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2014. Godinu RASPODELA SREDSTAVA A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja 1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.510.000,00 dinara, 2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 5.404.836,00 dinara. Pravo […]

Nastavi

Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014

AMBASADA SAD Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014 Ambasada SAD objavljuje Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014. Ovaj program ima za cilj da podrži razvoj demokratskih institucija i građanskog društva dodeljivanjem grantova za projekte neprofitnim, nevladinim (NVO) organizacijama i nezavisnim lokalnim medijskim organizacijama. Rok za prijem prijava je 21. mart 2014. […]

Nastavi

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 1.    Predmet oglašavanja Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće: 1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija –    Stanovanje uz podršku za […]

Nastavi