Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje Konkurs se realizuje u okviru projekta: Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji ref.br 2017/390-951, koji Fondacija Ana i Vlade Divac implementira u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad. Projekat se […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA  OPŠTINOM KANJIŽA (LAPZ –Sopstveni program opštine) Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja […]

Nastavi

Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije

MINISTARSTVO FINANSIJE Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije Cilj je da se poveća zaposlenost putem jačana aktivnosti mladih, ranog sticanja radnog iskustva i preduzetničkih praksi, i aktivacija korisnika socijalne pomoći. Poziv je podeljen na: Lot 1: Zapošljivost mladih- fokusira se na socijalnu inovativnost u zapošljavanju mladih sa naglaskom na međusektorskoj […]

Nastavi