Evropa za građane i građanke – Otvoreni pozivi za podnošenje projekata u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće

EVROPSKA KOMISIJA Evropa za građane i građanke – Otvoreni pozivi za podnošenje projekata u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće Obaveštavamo sve zainteresovane dajeotvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”. U ovom pozivu možete aplicirati za projekte u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i […]

Nastavi

Program ranog razvoja

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Program ranog razvoja Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. Visina iznosa finansiranja: […]

Nastavi

Program sufinansiranja inovacija

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Program sufinansiranja inovacija Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija. Visina iznosa finansiranja: • do 300.000 evra, odnosno […]

Nastavi