Konkurs Snažnije zajedno

TRAG FONDACIJA Konkurs Snažnije zajedno Trag fondacija, u partnerstvu sa Oak fondacijom, skoro četiri godine podržava ženske organizacije i ženski pokret u regionu zapadnog Balkana, u borbi protiv nasilja prema ženama. Kako smo uvereni da su aktivistkinje koje se bore za ženska prava širom regiona najveće ekspertkinje u ovoj oblasti, odlučili smo da raspišemo konkurs […]

Nastavi

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite 1. Predmet oglašavanja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža […]

Nastavi

Javni poziv nerazvijenim lokalnim samoupravama za sprovođenje stručnih obuka u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja

KRALJEVINA NORVEŠKE Javni poziv nerazvijenim lokalnim samoupravama za sprovođenje stručnih obuka u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Cilj poziva Povećanje zapošljivosti ranjivih i teže zapošljivih grupa stanovništva kroz unapređenje njihovih znanja i veština i doprinos smanjenju neusklađenosti između ponude i tražnje na tržištu rada. Očekivani rezultat Najmanje 250 lica iz kategorije ranjivih i teže […]

Nastavi