JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO UDRUŽENJIMA ZA OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2021. GODINI

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo udruženjima za oblast zdravstvene zaštite u 2021. godini Predmet konkursa jesu finansiranje realizacije programa, odnosno obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju humanitarne i stručne organizacije, savezi i udruženja u oblasti zdravstvene zaštite kojima se: doprinosi prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti i […]

Nastavi

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2021. GODINI

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-2365/2021 od 18. marta 2021. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave […]

Nastavi

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće projekte za razvoj nauke, radi povećanja naučnoistraživačkih kapaciteta unapređivanja stvaralaštva u oblasti umetnosti, koje podnose akreditovane visokoškolske ustanove koje obavljaju naučnoistraživačku […]

Nastavi