Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se u 2021. godini. Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža 2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“ Projekti za realizaciju programa „Fond za talente“ namenjeni su afirmisanim mladim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, poboljšanja uslova za njihov rad i napredovanja. USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA Pravo na podnošenje predloga programa imaju isključivo vaspitno-obrazovne […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Projekti koji se finansiraju po osnovu ovog konkursa predstavljaju projekte za finansiranja […]

Nastavi