Četvrto izdanje inicijative Transformativni gradovi

Konkursi

TRANSFORMATIVNI GRADOVI

Četvrto izdanje inicijative Transformativni gradovi

Rok za prijavu na konkurs: 15.02.2022

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva
• Neformalne grupe
• Javna uprava

Oblast podrške:
Životna sredina i klimatske promene
Ljudski resursi i socijalni razvoj
Poljoprivreda i ruralni razvoj

Geografska oblast podrške: Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora
Inicijativa Transformativni gradovi otvorena je za kolektive, a ne za pojedince. Kolektiv može imati oblik društvenog pokreta sa prepoznatljivom strukturom i ciljevima – čak i bez formalnog pravnog priznanja, legalno postojeća organizacija civilnog društva, građanska platforma koja želi da dobije institucionalnu moć na opštinskom i/ili gradskom nivou putem političke kandidature, uspostavljeno gradsko veće/lokalna uprava ili drugi oblici kolektivnog delovanja koji centriraju svoju praksu na određenoj lokaciji.

Kako se konkuriše
Popunjen prijavni obrazac poslati na: transformativecities@tni.org

Link do konkursa
https://transformativecities.org/2021-2022/open-call/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com

Izvor