Podsticaji proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTASRTVO POLJOPRIVREDE Uredba o utvrđivanju i ostvarivanju prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 14/11 od 4. marta 2011. godine Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se obim, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu. Član 3. Pravo […]

Nastavi

Genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE get your ex back Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini (u daljem tekstu: podsticaji). Član 2. Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima […]

Nastavi

Rok za prijavu poreza na dohodak 15. mart

Poreska uprava Srbije podsetila je danas poreske obveznike da je 15. mart rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu. Poresku prijavu su dužna da podnesu fizička lica – rezidenti, uključujući strance – rezidente, koja su ostvarila dohodak veći od 1.708.200 dinara. Poreska prijava se podnosi na obrascu PPDG-5 […]

Nastavi