HACCP obaveza za sve firme

Vesti

Od 11. juna ove godine inspekcije će krenuti u kontrolu da li firme rade po sistemu HACCP

Od 11. juna 2011. godine poljoprivredne inspekcije u Srbiji krenuće u kontrolu preduzeća da proveravaju da li svi u lancu hrane primenjuju sistem HACCP. Posedovanje sertifikata HACCP nije obavezno, ali je obavezno da se radi po ovom sistemu. To je jedna od obaveza koja je proistekla od donošenja Zakona o bezbednosti hrane. Ovo je između otalog istakao Nenad Vujović, iz Ministarstva poljoprivrede Vlade Srbije u Privrednoj komori Srbije (PKS) predstavljajući publikaciju – Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema DPP, DHP i HACCP.
Govoreći o primeni zakona, Vujović je naglasio, da inspekcije prilikom kontrole neće odmah biti rigorozne da izriču kazne, već će onima koji imaju eventualne nedostatke u primeni zakona, ukazati na propuste i dati rokove za otklanjanje nedostataka. Međutim, oni koji ne budu radili po sistemu HACCP neće biti pošteđeni i biće predlagano da im se obustavi dalji rad. Dakle, sankcije će biti primenjene za one koji nisu ništa uradili na primeni ovog sistema u proizvodnji. Po rečima Vujovića, svi u lancu proizvodnje moraju da primenjuju HACCP sistem.
U razgovorima sa proizvođačima hrane iz Srbije je kosntatovano da je i do sada, čak 80 i više odsto u njihovoj proizvodnji bio primenjen ovaj sistem rada. Sada se samo uvodi još veći stepen samokontrole u proizvodnji.Vujović je prisutne obavestio da neće biti pomeranja rokova u kontroli primene ovog zakona, ali da oni koji rade po ovom sistemu ne moraju da strahuju od posete inspektora.
Skup u PKS na ovu temu organizovala je savetnica u Udruženju poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede PKS Saška Biorčević, zadužena za ovu oblast.

Link