Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2013. godini Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa; 2)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa; 3)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa; 4)  za zaštitu, očuvanje […]

Nastavi

Postupak povraćaja sredstava za registraciju motornih vozila u oktobru 2012. godine

Stupanjem na snagu 1. oktobra 2012. godine Zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama i odnosno 29. septembra 2012. godine Uredbe o izmenama uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicama, visini i načinu obračuna plaćanja naknade, prestala je obaveza vlasnika motornih vozila za uplatu republičke administrativne takse, […]

Nastavi

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE Konkurs za stipendiranje najboljih studenata Završnih godina: osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač republika srbija, za školsku 2012/13. Godinu uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su: – da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice; – […]

Nastavi