Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje Evropska Radna grupa UN za starenje postoji od 2008.godine. Čine je predstavnici pojedinačnih zemalja članica koji se bave pitanjima starenja (nacionalni koordinatori ili drugi vladini stručnjaci). Rad Grupe koordinira Biro, a aktivnosti se odvijaju po usvojenom Programu […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika, koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo, ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Uspostavljanje sistema licenciranja je […]

Nastavi

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Republici u 2013. godini broj 021-01-00013/2013-09 od 29.1.2013.godine, objavljuje Konkurs čiji je cilj podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, […]

Nastavi