Visegrad Fund – Mali grantovi

VISEGRAD FUND Mali grantovi Projekti finansirani u okviru malih grantova treba da spadaju u jednu od sledeićh šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma. Godišnji rokovi za podnošenje predloga projekata: 1 mart , 1 jun , 1. septembar i 1. decembar tekuće godine. Krug aplikanata: […]

Nastavi

Visegrad Fund – Standardni grantovi

VISEGRAD FUND Standardni grantovi Projekti finansirani u okviru standardnih grantova treba da spadaju u jednu od sledećih šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma. Godišnji rok za podnošenje projkata: 15 mart i 15 septembar. Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove. […]

Nastavi

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa vojvođanskog omladinskog centra Konkurs je namenjen finansiranju ili sufinansiranju ustanova sa sedištem u AP Vojvodini, radi stručno-tehničke podrške, sa ciljem podizanja kapaciteta i realizacije programa u okviru Vojvođanskog omladinskog centra tokom 2014. godine (u daljem tekstu: VOC). Prioritet imaju projekti koji svojim aktivnostima: […]

Nastavi