Visegrad Fund – Mali grantovi

VISEGRAD FUND Mali grantovi Projekti finansirani u okviru malih grantova treba da spadaju u jednu od sledeićh šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma. Godišnji rokovi za podnošenje predloga projekata: 1 mart , 1 jun , 1. septembar i 1. decembar tekuće godine. Krug aplikanata: […]

Nastavi