UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA – Javni konkursi 2023

Konkursi

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite voda

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

 

Javni konkursi su otvoreni od 14.02.2023. godine do 03.03.2023. godine do 16.00 časova.

 

Detaljnije